Screen resolution

"Taifeach" an téarma oifigiúil ar "resolution" (FR 306).

Caithfidh muid ceist a chur orainn féin, cad chuige a bhfuil téarmaíocht ríomhaireachta i nGaedhilg a dhíth orainn?  Más é le cuidiú le lucht labhartha na Gaedhilge an ríomhaireacht a thuigbheáil, chan cuidiú ar bith focal doiléar cosúil le "taifeach" a tharraingt isteach.  Ní gá a dhul arais chuig focla a leigeadh i ndearmad agus a gcaithfí a fhoghluim as úr.

Anois, tuigeann achan duine sa Ghaeltacht an rud is "mín" agus "garbh" ann.  Thig le gaineamh a bheith mín nó garbh, thig le púdar a bheith mín nó garbh, thig le criathar a bheith mín nó garbh. Agus sin an rud atá i gceist le "screen resolution."

Tá an scáileán deánta de chearnógaí beaga (pixels), a bhfuil dath ar gach cearnóg acu.  Má bhíonn na cearnógaí sin mór, sa dóigh is nach mbíonn líon mór acu sa scáileán — abair, 640x480 — ní bheidh an scáileán ach garbh agus beidh an pioctúir a thaispeánfas sé garbh.  Má bhíonn na cearnógaí níos lugha agus níos mó acu sa scáileán dá réir sin — abair, 1024x768 — beidh an scáileán níos míne agus is míne an pioctúir a thaispeánfas sé.

Molaim mar sin "míneas an scáileán" nó "míneadas an scáileáin" ar "screen resolution". Agus, ar "a screen with resolution 800x600", molaim "scáileán de mhíneas (mhíneadas) 800x600".  Tuigfidh achan duine sin gan trioblóid.

Téarma eile a bhéadh sothuigthe is eadh "gráinníneacht".  Tá "gráinníneach" ag Ó Dónaill ar "granular".  Mar is mó na gráinníní, is lugha an míneadas dá réir.

Tá gaol goirid eadar an cheist seo agus an cheist "draft-quality" agus "near-letter-quality (NLQ)" i ngnaithe priontála — "cló garbh" agus "cló mín", caidé eile?  Ach ní aithníonn an téarmaíocht oifigiúil an chosamhlacht.  Bheir sé "cóngarach do chaighdéan litreach" ar "NLQ" (FR 277).  Níl "draft quality" ann, ach tá "dréacht" ann ar "draft" (FR 217).


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2006/06/14
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница