The Normalized Text and Transcription

Listen to the story
Click here to hear the tale

Other formats: .ogg  .wav

Other recordings: 1 2

Tríar manach do·rat díultad dont saegul.

t′ʀ′iar manəχ doʀad d′iːuʟtəδ dont aiγul

Tíagait i fásach do aithrigi a peccad fri día.

t′iaγǝd′ i vaːsǝχ do aθ′r′iγ′i a b′ekǝδ f′ʀ′i d′ia

Bátar cen labrad fri araile co cenn blíadnae.

baːdǝr k′en lavrǝδ f′ʀ′i aral′e ko k′eɴ b′ʟ′iaδɴe

Is and as·bert fer diib fri araile dia blíadnae, “Maith at·taam,” olse.

is aɴd asb′eʀt f′er d′iǝv′ f′ʀ′i aral′e d′ia b′ʟ′iaδɴe maiθ′ ataǝm ols′e

Amein co cenn blíadnae.

aμ′en′ ko k′eɴ b′ʟ′iaδɴe

“Is maith ón,” ol indara fer.

is maiθ′ oːn ol iɴdarǝ f′er

Bátar and íar suidiu co cenn blíadnae.

baːdǝr aɴd iar suδ′u ko k′eɴ b′ʟ′iaδɴe

“Toingim fom aibit,” ol in tres fer, “mani·léicthe ciúnas dom co n-imgéb in fásach uile dúib.”

toŋ′g′ǝm′ fom av′ǝd′ ol in t′ʀ′es f′er man′i l′eːg′θ′e k′uːnǝs doμ ko n′im′g′eːv in faːsǝχ ul′e duːv′