Cuardaigh ins an

* *
Gluais Béarla - Sean-Ghaeilge

Cabhair
Tugtar aird ar shíntí fada, · , agus -
Nochtar mionshonraí
Athraítear '/' go síneadh fada, agus '-' go '·'
2010-02-22 CPD