Cuardaigh ins an

* *

Cabhair - Help
Tugtar aird ar síntí fada, ceannlitreacha agus ·
Nochtar mionshonraí
Athraítear '/' go síneadh fada, agus '-' go '·'

demandáilgesnoun
demandáilidverb... foirmeacha
demandcon·dïeigverb... foirmeacha
demandéiligudnoun
demandíarraidverb... foirmeacha
demandríarnoun
Dennis King a chruthaigh an ghluais seo
2010-02-24 CPD