Bunadas: Cobhair

Seach gur e goireas car ùr a tha ann an Bunadas agus gu bheil a chruth ag atharrachadh fhathast, cha deach cus stiùiridh a sgrìobhadh dhan neach-cleachdaidh fhathast - duilich! Feumaidh tu rudan fheuchainn dhut fhéin. Seo dà rud a dh’fhaodadh do chuideachadh beagan ge-tà:

Seo cunntas nam faclan anns gach cànan ris a bheil Bunadas a’ déiligeadh an-dràsta.

Cuir beachdan agus ceistean gu Caoimhín Ó Donnaíle, caoimhin@smo.uhi.ac.uk

2019-07-18 CPD