Sgrios: Chan eil drong ann leis an àireamh sin, 20365

Bhiodh e math fios a leigeil ri cuideigin gu bheil seo ceàrr