Sgrios: Mearachd sa function putan: Chan eil facal 65009 ann

Bhiodh e math fios a leigeil ri cuideigin gu bheil seo ceàrr