An Sruth

Abairtean, cleachdaidhean agus gnàthasan-cainnte Gàidhlig agus Gaeilge

Tha An Sruth na theacsa poblach saor a ghabhas rannsachadh air an Lìon de dh’abairtean, de dh’fhaclan, de ghnàthasan-cainnte agus de chleachdaidhean-cainnte ann an Gàidhlig na h-Alba, Gàidhlig na h-Èireann agus sa Bheurla ri chleachdadh mar ghoireas agus acain, le taic bho Cholmcille ann an Alba agus ann an Èirinn.

Stòr-dàta:
Thug Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig taic-airgid don phròiseact seo tro Colmcille
2019-03-08 CPD