Cobhair

Is féidir An Sruth a chuardach, mar fhoclóir, agus mar thesaurus geall leis, mar seo a leanas:

Gàidhlig > Gaeilge
Gàidhlig > English
Gàidhlig > Gàidhlig

Gaeilge > Gàidhlig
Gaeilge > English
Gaeilge > Gaeilge

English > Gàidhlig
English > Gaeilge
English > English

Mar eisimpleir: Cuir a-steach ‘ciamar’ sa bhogsa iomchaidh aig a’ bhonn agus nochdaidh an dèidh a chèile na toraidhean far a bheil am facal sin a’ nochdadh.

Mar eisimpleir: Cuir a-steach ‘ciamar a tha thu’ san raon seo agus nochdaidh na toraidhean air fad far a bheil an abairt sin.

Mar eisimpleir: Cuir a-steach ‘uisge’ san raon seo agus nochdaidh na toraidhean air fad far a bheil am facal-cinn sin.

2019-03-07 CPD